Andrzej Strumiłło „W drodze” 1927 2017

Posiadamy do nabycia w galerii nowe wydawnictwo Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą” w Suwałkach, zawierające kalendarium wydarzeń roku 2017 – Roku twórczości Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.
Zapraszamy.

Zazdroszczę skrzydeł gołębicy
Nike zwycięskiej i kometom
Wierząc że dalej jest lepiej
Pragniemy odpocząć wśród gwiazd

Andrzej Strumiłło 
/cytat z książki/

Top